معدن24: مزیت‌های نسبی فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس

معدن24: مزیت‌های نسبی فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس : عنوان 
1398/05/01 : تاریخ انتشار
نایب‌رئیس هیات‌مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با بیان این مطلب، گفت: هم‌اکنون حدود ۱۱ هزار معدن در کشور وجود دارد که متاسفانه از این تعداد بیش از ۴۰۰۰ معدن غیرفعال هستند در حالی که این امر به‌دلیل نبود ذخیره نیست بلکه علت اصلی آن وجود مشکل در بخش فرآوری است. وی ادامه داد: تکمیل نشدن اکتشاف معدن یا مشکل در بخش فروش از دیگر چالش ای معادن غیرفعال است. وی خاطرنشان کرد: دولت برای فعال‌سازی آن دسته از معادنی که به‌رغم ظرفیت مناسب، غیرفعال هستند،‌ طرح احیا و فعال‌سازی معادن کوچک مقیاس را در دستور کار گذاشته است. وی با بیان اینکه هر کدام از مواد معدنی در کشور می تواند به مثابه نفت باشد، گفت: هدف دولت از این طرح،‌ فعال کردن ظرفیت های تولیدی و اشتغال است. برنا تاکید کرد: در حالی که ۱۰ تا ۱۱ درصد ذخایر کشور از نوع فلزی با ارزش افزوده بالا است اما حدود ۳۶ تا ۳۷ درصد از تولیدات معدنی به بخش فلزی اختصاص دارد و این امر بدین معناست که از ذخایر فلزی، بیشتر استفاده می‌کنیم به همین سبب باید برنامه های وسیعی در حوزه اکتشاف اجرایی کنیم. به گفته وی، ‌دولت با کمک انجمن‌های تخصصی از جمله سنگ‌آهن، مس و… اقدام به آسیب شناسی معادن غیرفعال کوچک، کرده تا بتوان راهکارهای لازم را به کار گرفت. نایب‌رئیس هیات‌مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تشریح کرد: شرکت تهیه و تولید به‌عنوان بازوی اجرایی ایمیدرو نسبت به آسیب‌شناسی معادن کوچک‌مقیاس در استان‌های مختلف اقدام می‌کند. وی با بیان اینکه در کشور ذخایر غیرفلزی بسیاری وجود دارد، خاطرنشان کرد: در این مسیر، با فعال‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توان بازار مصرف مناسبی برای تولیدات معادن کوچک‌مقیاس ایجاد کرد.