فصل اقتصاد: اعتراض انجمن فولاد به محدودیت عرضه شمش فولادی به واحدهای ثبت‌نامی در بهین‌یاب

فصل اقتصاد: اعتراض انجمن فولاد به محدودیت عرضه شمش فولادی به واحدهای ثبت‌نامی در بهین‌یاب : عنوان 
1398/05/06 : تاریخ انتشار
فصل اقتصاد - انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نسبت به عرضه شمش فولادی صرفاً به واحدهای نوردی مندرج در لیست بهین یاب اعتراض کردند. به گزارش فصل اقتصاد، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه‌ای به معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت نسبت به عرضه شمش فولادی صرفاً به واحدهای نوردی مندرج در لیست بهین یاب اعتراض کردند. در متن این نامه آمده است: در خصوص الزام به عرضه شمش فولادی صرفاً به واحدهای نوردی مندرج در لیست بهین یاب و پیرو اعتراض شرکت‌های عرضه کننده شمش فولادی و با عنایت به مفاد بخشنامه شماره 46532در 19 تیرماه امسال معاون حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر تکلیف کلیه وزارتخانه های و نهادهای دولتی برای اخذ و توجه به نظرات تشکل های صنفی منضم به گزارش توجیهی رد یا قبول آن در تدوین و اصلاح قوانین و مقررات و رویه ها و تأکید وزیرصنعت در جلسه حضوری مورخ 2 تیرماه مبنی بر واگذاری تصمیم سازی های اقتصادی فولاد به این انجمن، با توجه به اینکه اعتراض مورد اشاره به این انجمن واصل نشده است و هیچ گونه درخواست اعلام نظر کارشناسی هم از این انجمن به عنوان تنها تشکل صنفی فولاد کشور نشده است.