معدن24: پیش بینی ١٢ میلیون تن تولید گندله در سال ٩٨

معدن24: پیش بینی ١٢ میلیون تن تولید گندله در سال ٩٨ : عنوان 
1398/05/06 : تاریخ انتشار
سیاست فروش و کاهش بهای تمام شده و عرضه ارز همچنین گل گهر اعلام کرده که نرخ فروش محصولات کنسانتره و گندله برای فروش های داخلی بر اساس ضرایب تعیین شده قیمت شمش فولادخوزستان در دوره های 3 ماهه تعیین می شود. نرخ فروش کنسانتره صادراتی و گندله ریز دانه در مزایده های عمومی برگزار شده کشف می شود. در رابطه با سیاست فروش محصولات شرکت اعلام کرده است که در وهله اول هدف این شرکت کسب سود و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در فروش محصولات تولیدی خود است . از این رو با مقایسه ارزش افزوده در فروش داخلی و صادراتی اهداف شرکت در این خصوص مشخص شده وسیاست گذاری فروش ،تامین مواد اولیه شرکت های فولادی داخلی است . با توجه به تعهدات ارزی این شرکت در رابطه با واردات ماشین آلات تولیدی خطوط گندله و پروژه ها با در نظر گرفتن محدودیت های ناشی از اعمال تحریم ها برای ارسال و حواله کردن مبلغ این تجهیزات و ماشین آلات ، شرکت طی در خواست کتبی از مشتریان خارجی خود تقاضا می کند وجوه حاصل از فروش رابه حساب تامین کنندگان تجهیزات در خارج از کشور واریز ومستندات پرداخت رابه شرکت ارائه کنند.پس از اخذ تاییدیه مبنی بردریافت وجوه تامین کنندگان ، پروسه تحویل محصوالت شرکت انجام می شود. در ضمن اعمال این رویه باعث صرفه جویی در هزینه علت اعمال نرخ رسمی بانک مرکزی وجلوگیری از هزینه های کارمزد اضافی صرافی وسایر هزینه های جانبی می شود و در نتیجه موجب کاهش بهای تمام شده پروژه ها وبهای تمام شده محصولات تولیدی می شود . در حال حاضر براساس دستورالعمل بانک مرکزی مقرر شده که وجوه حاصل از صادرات در سامانه نیما یا بازار ثانویه ثبت وعرضه شود وبا توجه به توضیحات مزبور به دلیل اینکه تعهدات ارزی این شرکت قبل از تصویب این قانون است از این رو تاکنون این مبالغ صرف این تعهدات شده ودر صورت مازاد بودن آن ،شرکت موظف است ظرف مهلت تعیین شده درقانون ، از طریق این دستور العمل اقدام کند. پس از تمام تعهدات ارزی ذکر شده ،ارز حاصل از صادرات محصولات این شرکت در سامانه نیما وبا نرخی که در این سامانه مشخص می شود ، عرضه خواهد شد.