معدن24: گندله ۲.۵ میلیون تنی فولاد خوزستان نیمه دوم امسال در سنگان به بهره برداری می رسد

معدن24: گندله ۲.۵ میلیون تنی فولاد خوزستان نیمه دوم امسال در سنگان به بهره برداری می رسد : عنوان 
1398/05/06 : تاریخ انتشار
شرکت توسعه فراگیر سناباد اصلی ترین تامین کننده کنستانتره فولاد خوزستان وپشتوانه بخش مهمی از صنایع فولادی کشور است. حسین نکاحی رییس هیئت مدیره شرکت شرکت توسعه فراگیر سناباد گفت: مدیریت فولاد خوزستان با ورود به عسلویه شرق کشور و خرید سهام مجموعه شرکت توسعه ملی گامی مهم و بسیار تاثیر گذار در رسیدن فولاد خوزستان به اهداف بلند مدت وتامین آینده دومین فولاد ساز کشور برداشته است. وی تصریح کرد :کارخانه گندله سازی ٢/۵ میلیون تنی شرکت سناباد در ابتدای نیمه دوم امسال به بهره برداری خواهد رسید