معدن24: 236 فقره پروانه اکتشاف معدن در بهار 98 صادر شد

معدن24: 236 فقره پروانه اکتشاف معدن در بهار 98 صادر شد : عنوان 
1398/05/06 : تاریخ انتشار
برپایه آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سه ماهه نخست امسال 236 فقره پروانه اکتشاف معدن صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال (235 فقره) چهار دهم درصد افزایش نشان می دهد. به گزارش خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن 24، در این مدت تعداد گواهی کشف های صادره معدنی با رشد 5.9 درصدی به 107 فقره رسید. همچنین تعداد پروانه های بهره برداری معدنی در سه ماهه نخست امسال 114 فقره بود که در همسنجی با پارسال (126 فقره) 9.5 درصد افت نشان می دهد. برپایه این آمارها، اشتغال پروانه های بهره برداری صادره در این مدت یکهزار و 192 نفر پیش بینی شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد 18.1 درصدی خواهد داشت. این گزارش می افزاید: هزینه عملیات اکتشاف مجوزهای کشف معدنی صادره در این مدت با رشد 105.8 درصدی در مقایسه با بهار 97 به 197.8 میلیارد ریال رسید.