معدن24: واردات ورق فولاد متوقف شد

معدن24: واردات ورق فولاد متوقف شد : عنوان 
1398/05/06 : تاریخ انتشار
بعلت تعمیق رکود و تامین بیشتر داخل و مسایل ارزی واردات کالای اساسی صنعتی و مواد اولیه همچون ورق فولادی متوقف شد. در فروردین ماه ۱۳۹۸، واردات ورق گرم فولاد برای اولین مرتبه در ۳۰ سال گذشته متوقف گردید. واردات ورق گرم فولادی در فروردین سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۶۴۰۰۰ و ۱۶۰۰۰ تن بود که در فروردین ۱۳۹۸ به ۶۸ تن سقوط کرد که عملا معادل توقف واردات ورق گرم فولاد است. این خبر ابتدا خوشحال کننده است که چه خوب ما خودکفا شدیم ! اما این خوشحالی و لبخند عمق ندارند چون وقتی به آمار افزایش تولید ورق در داخل نگاه می کنیم می بینیم که این حد ناچیز افزایش تولید ورق فولادی در داخل نتوانسته جای خالی واردات را پر کند و بصورت واضح کم شدن تولید صنایع پایین دستی و تعمیق رکود و صف سهمیه خرید ورق داخلی و کاهش دریافت ورق در کارخانجات لوله و پروفیل و دیگر صنایع از نشانه های بارز پر نشدن جای خالی واردات است. این در حالی است که هم‌چنان ارزش واردات محصولات فولادی نهایی و ساخته شده به کشور به بیش از ۱.۵ میلیارد دلار می رسد و این نشان از رشد نامتوازن صنعت فولاد کشور است که شمش و فولاد خام صادر و محصولات نهایی ساخته شده فولادی وارد می کنیم شایان ذکر که ارزش واردات کشور در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، از نظر ارزش حدود ۸ درصد کاهش و از نظر وزن ۸ درصد افزایش یافت، اما واردات ورق گرم فولاد که یک کالای اساسی صنعتی و مواد اولیه صدها کالای تکمیلی دیگر است نزدیک ۹۹.۶ درصد کاهش پیدا کرد. در شرایطی که در فروردین ۱۳۹۷، ۲۵ میلیون دلار موز و صدها میلیون دلار خودروی نیمه آماده (قطعات منفصله) وارد گردید، فقط ۴۹ هزار دلار ورق گرم فولاد وارد شد.این در حالی است که سهمیه بندی خرید ورق در بورس کالا شدیدتر و دسترسی صنایع لوله و پروفیل به ورق فولادی هم چنان با چالش روبه رو است و درخواست ها و تقاضا در بورس کالا برای ورق گرم بیش از میزان عرضه ی آن است. ورق فولاد گرم مهمترین قلم کالایی در فلزات اساسی به شمار می رود که در بخش های صنعتی و اقتصادی مانند ساختمان و تجهیزات استفاده می شود. سقوط تاریخی واردات کالای اساسی مهم ورق گرم فولاد که از سال پیش آغاز گردید، در شرایط فقدان افزایش عرضه داخلی، چند موضوع مهم را نشان می دهد: – اول این که رکود در صنایع پایین دستی به شدت در حال عمیق شدن است. – دوم تامین بیشتر بازار داخلی توسط ورق سازان بالادستی سوم ؛ قیمت های بالای دلار و به تبع آن قیمت های بالای مواد اولیه صنعتی تولید داخلی مانند ورق فولاد… چهارم ؛ بحران در کسب و کار صنایع پایین و تکمیلی.. پنجم ؛ واردات اقلامی مانند موز نشان می دهد که واردات و مصرف کالای لوکس کماکان ادامه دارد و واردات خودروی نیمه آماده نشان می دهد که واردات و مونتاژ خودروی خارجی تحت عنوان تولید داخلی ادامه یافته است. ششم – این که در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمها… ارز کشور به جای مواد اولیه اساسی صنعتی صرف واردات کالای لوکس یا قطعات وارداتی جهت مونتاژ شود…نشان می دهد که مسئولین کشور ریل گذاری درستی انجام نمی دهند .