ایرنا: ترکیه در زمینه صادرات میلگرد با کشورهای خاورمیانه رقابت می کند

ایرنا: ترکیه در زمینه صادرات میلگرد با کشورهای خاورمیانه رقابت می کند : عنوان 
1398/05/07 : تاریخ انتشار
بر اساس گزارش متال بولتن ، در پی افزایش بهای فولاد در چین، بزرگترین تولید کننده فولاد در جهان، ترکیه توانسته است به سبب ارائه تخفیف، خلا ناشی از کاهش صادرات چین را در بازارهای آسیایی پر کند. امروز ترکیه در زمینه صادارات میلگرد با هند و شماری دیگری از کشورهای خاورمیانه رقابت دارد. به نوشته متال بولتن بهای هر تن میلگرد صادر شده از ترکیه به سنگاپور در هفته گذشته حدود ۴۸۵ تا ۴۹۵ دلار بود، این در حالیست که بهای هر تن میلگرد صادر شده از هند در مدت زمان یاد شده در حدود ۴۹۵ تا ۵۰۰ دلار برآورد شده است. براساس گزارش های خبری، تولید کننده های میلگرد ترکیه در اول ماه مرداد باوجود رکود تقاضا در بازار داخلی و صادرات میلگرد، هفته گذشته از دادن تخفیف بیشتر اجتناب می کردند. هفته گذشته قیمت پیشنهادی فروش هر تن میلگرد در ترکیه ۴۶۰ تا ۴۶۵ دلار بود. به نوشته منبع خبری یادشده، اکنون وضعیت میلگرد ترکیه در میان بازارهای وارداتی آسیا از جمله سنگاپور و هنگ کنگ در شرایط مطلوبی قرار دارد به نحوی که این کشور می تواند با دیگر کشورهای صادرکننده این فلز در منطقه رقابت کند.