معدن24: نوآوری و ظرفیت های پنهان زنجیره فولاد در ششمین کنفرانس بین المللی استیل پرایس

معدن24: نوآوری و ظرفیت های پنهان زنجیره فولاد در ششمین کنفرانس بین المللی استیل پرایس : عنوان 
1398/05/07 : تاریخ انتشار
ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی استیل پرایس ۲۱مهرماه ۹۸ با موضوع زنجیره فولاد ،نو آوری و ظرفیت های پنهان برگزار می شود. به گزارش معدن ۲۴،ششمین کنفرانس بیین المللی استیل پرایس ۲۱مهرماه ۹۸ با موضوع زنجیره فولاد ،نو آوری و ظرفیت های پنهان برگزار می شود. استفاده از ظرفیت های پنهان صنعت فولادی ایران در حوزه تولید و صادرات موضوعی است که طی سال های گذشته به آن توجه نشده است.نوآوری در تولید بهین فولاد و محصول نهایی،استفاده از سنگ آهن های هماتیتی کم عیار برای فولاد و شناسایی روش های مدرن صادرات می تواند ظرفیت های پنهانی باشد که به صنعت فولاد ایران کمک کند. شششمین کنفرانس و نمایشگاه استیل پرایس با موضوع نوآوری و استفاده از ظرفیت های پنهان زنجیره فولاد ۲۱مهرماه ۹۸در هتل استقلال. تهران برگزار می شود برای ثبت نام و دریافت غرفه به آدرس الکترونیکی ذیل مراجعه کنید و یا با شماره تماس های ذیل تماس حاصل فرمایید.