بورس نیوز: فولاد جایگزین مناسب برای کالاهای ممنوعه

بورس نیوز: فولاد جایگزین مناسب برای کالاهای ممنوعه : عنوان 
1398/05/12 : تاریخ انتشار
به گزارشبورس نیوز، درپی اعلام وضع تعرفه‌های بیشتر بر واردات کالاهای چینی توسط دولت ترامپ فضای معاملات دربازارهای جهانینیز تحت تاثیر قرار گرفت و این امر روشنی است که بروز جنگ تجاری بین آمریکا و چین نه تنها براقتصاد دو کشور بلکه بر اقتصاد جهان نیز تاثیر خواهد گذاشت. در این میان بازار کالاهای مختلف از جمله فولاد نیز با تحولاتی مواجه خواهند شد. محمد آزاد رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در مورد تاثیر این اتفاقات بر بازار فولاد، گفت: جنگ تجاری آمریکا و چین در بازار داخلی ایرانموثر نخواهد بود. وی ادامه داد: اقتصاد ایران به دلیل دست و پنجه نرم کردن با تحریم ها شرایط خاص خود را داشته و ارتباط زیادی با اقتصاد دیگر کشورها ندارد. آزاد با تاکید براینکه جنگ تجاری این دو کشور تاثیری در اقتصاد ایران نخواهد داشت، افزود: در مجموع اقتصاد ایران ارتباطی با بازارهای جهانیندارد و صرفا گاهی اوقات مقایسه و تقلید از قیمت‌های جهانی انجام می شود. وی خاطرنشان کرد: آمریکا هر اقدامی که انجام دهد چین به واسطهقدرتخود می تواند آن را جبران کند. رئیس اتحادیه فروشندگان آهن وفولادتاکید کرد: به دلیل وجود تحریم ها، اقتصاد ایران به صورت داخلی مدیریت می شود بنابراین عواملی همچون افزایش یاکاهش تعرفه هاو جنگ تجاری آمریکا با چین یا اروپا تاثیری در اقتصاد کشور ما نخواهد داشت. وی ادامه داد: در حال حاضر چین به لحاظ اقتصادی از آمریکا قوی تر بوده بنابراین جنگ این دو کشور آسیب های زیادی را برایکشورهای اروپایی و آمریکا به همراه خواهد داشت . آزاد با بیان اینکه صنعت فولاد در آینده رشد خوبی را تجربه می کند، افزود: پیش‌بینی می شود که در سال های آتی بعد از نفت بیشترین میزان صادرات کشور به فولاد اختصاص یابد. رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد، ادامه داد: در آینده فولاد به‌عنوان جایگزینی برای دیگر کالاهایی که امکانصادرات آن ها وجود ندارد، محسوب می شود