معدن24: مسیر جدید صادرات زنجیره فولاد به چین

معدن24: مسیر جدید صادرات زنجیره فولاد به چین : عنوان 
1398/05/19 : تاریخ انتشار
در شرایط کنونی افزایش بهای سنگ آهن و شرایط بازار قراضه واردات فولاد میانی برای چینی ها اقتصادی است. با این حال، مهم تر از موارد فوق (هزینه تامین مواد اولیه و ..) اعمال محدودیت های زیست محیطی در ایالت تنگشان باعث شده است کارخانه های فولاد در این منطقه به تامین خارجی محصولات نیمه نهایی روی بیاورند. با استفاده از فولاد وارداتی، این کارخانه ها می توانند در زمان توقف ظرفیت فولاد سازی، واحد های نورد خود را همچنان فعال نگه دارند و از مزیت کاهش ارزش یوان به خوبی بهره ببرند.