بانک صنعت و معدن: واردات محصولات فولادی 208 درصد کاهش یافت

بانک صنعت و معدن: واردات محصولات فولادی 208 درصد کاهش یافت : عنوان 
1398/05/22 : تاریخ انتشار
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، آمارهای انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گویای آن است که واردات فولاد میانی (خام) به یک هزار تن رسید که در مقایسه با سه ماهه ابتدایی 97 کاهش 83 درصدی داشته است. مجموع مقاطع طویل فولادی وارداتی (تیرآهن، میلگرد، نبشی ، ناودانی و سایر مقاطع) در دوره این گزارش نسبت به سه ماهه نخست پارسال 37 درصد کاهش نشان می دهد و از 37 هزار تن در سه ماهه ابتدایی سال 97 به 27 هزار تن در نخستین فصل امسال رسید. «تیرآهن، میلگرد، نبشی و ناودانی و سایر مقاطع» در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب 43، 25 و 22 درصد کاهش نشان می دهد. برپایه این جداول آماری، مجموع مقاطع تخت فولادی( ورق گرم، ورق سرد و پوششدار) وارداتی در سه ماهه ابتدایی امسال به رقم 68 هزار تن رسید و در مقایسه با 256 هزار تن عملکرد مدت مشابه در سال 97 کاهش 276 درصدی دارد. برابر این بررسی، واردات ورق گرم، سرد و پوششدار هم در دوره این بررسی نسبت به سه ماهه ابتدایی سال 97 کاهش نشان داشته است. همچنین شمش های فولادی ( بیلت و بلوم) وارداتی در دوره سه ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه در سال 97 کاهش 80 درصدی یافت. کل تولید فولاد میانی ( خام) در سه ماهه نخست امسال 6 میلیون و 638 هزار تن بود که در مقایسه با 6 میلیون و 298 هزار تن سه ماهه بهار 97 رشد پنج درصدی را نشان می دهد. علاوه براین کل محصولات فولادی نیز در سه ماهه ابتدایی سال 98 پنج میلیون و 271 هزار تن ثبت شد که در مقایسه با چهار میلیون و 559 هزار تن عملکرد سه ماهه نخست 97 رشد 17 درصدی داشت. میزان صادرات فولاد میانی و محصولات این بخش هم در سه ماهه ابتدایی امسال به 2 میلیون و 183 هزار تن رسید که از این رقم یک میلیون و 425 هزار تن سهم شمش و 758 هزار تن محصولات بود که در بخش محصولات نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 20 درصدی را نشان می دهد.