معدن24: افت یک درصدی تولید گندله در چهار ماهه نخست امسال

معدن24: افت یک درصدی تولید گندله در چهار ماهه نخست امسال : عنوان 
1398/05/27 : تاریخ انتشار
بررسی آمار منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید 14 میلیون و 403 هزار و 672 تن گندله در چهار ماهه نخست امسال و افت یک درصدی آن در همسنجی با پارسال است. به گزارش سایت خبری- تحلیلی معدن24، در این مدت فولاد مبارکه با دو میلیون و 491 هزار و 398 تن، فولاد خوزستان با دو میلیون و 157 هزار و 255 تن و میدکو با دو میلیون و 49 هزار و 407 تن تولید گندله به ترتیب افت سه درصدی، کاهش 6 درصدی و رشد 22 درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال ثبت کردند. بیشترین رشد تولید در بین شرکت ها در این مدت به فولاد خراسان تعلق گرفت، جایی که با رشد 70 درصدی در مقایسه با چهار ماهه پارسال توانست 328 هزار و 989 تن تولید به ثبت برساند. در مدت یاد شده، سنگ آهن چادرملو با یک میلیون و 366 هزار و 911 تن تولید، رشد 13 درصدی و اپال پارسیان سنگان با یک میلیون و 218 هزار و 732 تن تولید، افت 13 درصدی در همسنجی با پارسال رقم زدند. در این میان، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با چهار میلیون و 152 هزار و 340 تن تولید گندله رکورد دار شد، هر چند در مقایسه با مدت مشابه پارسال افت سه درصدی داشت. تا پایان تیرماه، فولاد سنگان خراسان با 493 هزار و 739 تن تولید (افت 44 درصدی)‌ و صبانور با 144 هزار و 901 تن تولید (رشد 57 درصدی) ‌در مقایسه با چهار ماهه پارسال رقم زدند. برپایه این گزارش، شرکت های یاد شده در تیرماه امسال سه میلیون و 410 هزار و 314 تن گندله تولید کردند که در مقایسه با تیرماه پارسال کاهش چهار درصدی داشته است.