معدن24: رشد ۴ درصدی تولید شمش فولاد در چهار ماه نخست امسال

معدن24: رشد ۴ درصدی تولید شمش فولاد در چهار ماه نخست امسال : عنوان 
1398/05/27 : تاریخ انتشار
بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۶ میلیون و ۸۶۳ هزار و ۱۸۴ تن شمش فولادی توسط شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی ایران از ابتدای امسال تا پایان تیرماه و رشد چهار درصدی آن در همسنجی با پارسال است. به گزارش سایت خبری تحلیلی معدن ۲۴ از آمارهای یاد شده، تا پایان تیرماه امسال فولاد مبارکه سه میلیون و ۱۰۴هزار و ۴۳۵ تن، فولاد خوزستان یک میلیون و ۳۲۰ هزار و ۹۵۸ تن و ذوب آهن ۸۱۹ هزار و ۱۰۷ تن شمش فولادی تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب افت دو درصدی، رشد دو درصدی و رشد ۶ درصدی داشتند. در این مدت، تولید شمش آلیاژی در فولاد آلیاژی ایران بلوم با رشد ۲۹ درصدی در مقایسه با چهار ماه نخست پارسال به ۱۶۶ هزار و ۱۲۲ تن رسید و گروه ملی صنعتی فولاد ایران بیلت ۹۶۲ تن شمش تولید کرد. در چهار ماه نخست امسال، فولاد کاوه جنوب بیلت با ۳۸۹ هزار و ۹۹۸ تن تولید (رشد ۱۳ درصدی)، فولاد خراسان بیلت با ۳۶۱ هزار و ۱۸ تن تولید (رشد ۱۵ درصدی )، فولاد چادرملو بیلت با ۳۴۵ هزار و ۴۳ تن تولید (رشد ۲۲ درصدی )، آهن و فولاد ارفع- بیلت با ۲۹۸ هزار و ۷۳۳تن تولید (رشد ۱۰ درصدی ) و فولاد بناب- بیلت با ۷۴ هزار و ۸۰۸ تن تولید (رشد ۱۹۶درصدی ) در تولید شمش فولادی ثبت کردند. برپایه این گزارش، در تیر ماه امسال شرکت های یاد شده موفق به تولید یک میلیون و ۶۴۹هزار و ۴۷۳ تن شمش فولادی شدند که در مقایسه با تیر ماه پارسال رشد ۹ درصدی داشته است.