معدن24: افزایش 34درصدی تولید آهن اسفنجی در فولاد سفید دشت

معدن24: افزایش 34درصدی تولید آهن اسفنجی در فولاد سفید دشت : عنوان 
1398/05/27 : تاریخ انتشار
سرپرست سازمان صمت چهارمحال و بختیاری گفت: امسال تاکنون تولید آهن اسفنجی در فولاد سفید دشت 34 درصد افزایش یافته است. محمد کاظم منزوی با بیان این مطلب، افزود: از ابتدای امسال تاکنون 290 هزار تن آهن اسفنجی تولید شده است. او تصریح کرد: این مجتمع در مدت مشابه پارسال 219هزار تن آهن اسفنجی تولید کرده است. سرپرست سازمان صمت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در صورت تامین گندله فولاد سپید دشت، امسال به ظرفیت اسمی خواهیم رسید. گفتنی است، فولاد سفیددشت با مشارکت ۶۵ درصدی فولاد مبارکه و ۳۵ درصدی ایمیدرو، از طرح‌های فولادی کشور است که در سفید دشت استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.