معدن24: افت 4 درصدی تولید کنسانتره مس در چهار ماهه نخست امسال

معدن24: افت 4 درصدی تولید کنسانتره مس در چهار ماهه نخست امسال : عنوان 
1398/05/30 : تاریخ انتشار
بررسی آمارهای منتشره چهار ماهه نخست امسال شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی حاکی از تولید 398 هزار و 60 تن کنسانتره مس و افت چهار درصدی آن در همسنجی با پارسال است. به گزارش خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن 24، در این مدت 47 هزار و 986 تن کنسانتره مس تغلیظ در مجتمع مس میدوک تولید شد که در مقایسه با چهار ماهه نخست پارسال 6 درصد افت داشته است. همچنین تولید کنسانتره مس در مس سونگون با افت پنج درصدی مواجه شد و به 111 هزار و 79 تن رسید و مس سرچشمه نیز با کاهش سه درصدی، 238 هزار و 995 تن تولید داشت. ** رشد تولید آند و کاتد مس از آغاز امسال تا پایان تیرماه، تولید آند مس با رشد 21 درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال به 117 هزار و 563 تن رسید. این افزایش تولید شامل رشد 25 درصدی تولید در مجتمع سرچشمه با تولید 77 هزار و 962 تنی و افزایش 15 درصدی تولید مجتمع خاتون آباد با تولید 39 هزار و 601 تنی است. همچنین در این مدت، تولید کاتد مس با رشد 22 درصدی در مقایسه با چهار ماهه نخست پارسال به 90 هزار و 415 تن رسید.