معدن24: تولید کنسانتره سنگ آهن به مرز 16 میلیون تن رسید؛ تولید 3درصد رشد یافت

معدن24: تولید کنسانتره سنگ آهن به مرز 16 میلیون تن رسید؛ تولید 3درصد رشد یافت : عنوان 
1398/05/30 : تاریخ انتشار
میزان تولید کنسانتره شرکت های بزرگ سنگ آهن طی 4 ماهه نخست 98، به مرز 16 میلیون تن رسید. این میزان تولید حدود 3 درصد بیشتر از عملکرد مدت شمابه سال قبل است. تولیدکنندگان بزرگ سنگ آهن کشور از ابتدای فروردین تا پایان تیر، 15 میلیون و 903 هزار و 165 تن کنسانتره سنگ آهن تولید کردند. میزان تولید مدت مشابه سال گذشته، 15 میلیون و 452 هزار و 283 تن بود. از این میزان، شرکت های «گل گهر» 5 میلیون و 504 هزار و 372 تن، «چادرملو» 3 میلیون و 393 هزار و 585 تن،«توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه» یک میلیون و 722 هزار و 58 تن ، «سنگ آهن مرکزی» یک میلیون و 712 هزار و 581 تن، «گهر زمین» یک میلیون و 456 هزار و 963 تن، «اپال پارسیان سنگان» 982 هزار و 317 تن، «صنعتی و معدنی توسعه ملی» 682 هزار و 487 تن، «صبا نور» 277 هزار و 91 تن و «جلال آباد» 171 هزار و 711 تن کنسانتره سنگ آهن تولید کردند. تولید بیش از 1.6 میلیون تن دانه بندی بنا به این گزارش، 5 شرکت بزرگ معدنی طی 4 ماهه نخست سال 98 حدود یک میلیون و 662 هزار و 957 تن سنگ آهن دانه بندی تولید کردند. این رقم نسبت به برنامه (یک میلیون و 551 هزار و 500 تن)، 7 درصد رشد نشان می دهد. از این میزان، شرکت صبا نور «641 هزار و 265 تن»، فلات مرکزی «366 هزار و 965 تن»، سنگ آهن مرکزی «249 هزار و 150 تن»، سنگ آهن سنگان «237 هزار و 377 تن» و چادرملو 168 هزار و 200 تن تولید کردند.