اقتصادبازار: تشریح مسئولیت های اجتماعی فولاد سنگان

اقتصادبازار: تشریح مسئولیت های اجتماعی فولاد سنگان : عنوان 
1398/06/02 : تاریخ انتشار
مدیرعامل فولاد سنگان با اشاره به فعالیت های اجتماعی فولاد مبارکه و فولاد سنگان به ویژه ساخت مدرسه در مناطق محروم گفت: برای امسال برنامه احداث ۷ مدرسه را در دستور کار داریم که تا اول مهر بخش زیادی از آنها به مرحله نهایی می رسد. دکتر علی امرایی، تاکید کرد: ما سرعت را فدای کیفیت نمی کنیم چراکه قرار است فرزندان ایران زمین در زیر این سقف ها، مشغول به تحصیل باشند. لذا تلاش شده با کیفیت ترین مدارس و مستحکم ترین بناها و نیز با استانداردهای روز فنی و مهندسی را تحویل آموزش و پرورش دهیم. امرایی در خاتمه اظهار داشت: برنامه فولاد سنگان حضور در سایر حوزه های مسئولیت اجتماعی می باشد که از آن جمله می توان به زیرساخت های شهرستان، گلریزان برای زندانیان منطقه و فضای سبز اشاره نمود کما اینکه برنامه هایی در راستای بهبود مسائل تفریحی، فرهنگی و ورزشی خواف و سنگان را نیز دنبال می کنیم