معدن24: تکان جدید قیمتی فولاد و فلزات در چین

معدن24: تکان جدید قیمتی فولاد و فلزات در چین : عنوان 
1398/06/04 : تاریخ انتشار
قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روز جمعه با 3.95 دلار افزایش 88.95 دلار معامله شد. به گزارش معدن ۲۴،قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با 3.95 دلار افزایش 88.95 دلار معامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵ درصد نیز با همین میزان افزایش 96 دلار معامله شد. شمش فولاد درچین با ۱ دلار کاهش 481 دلار معامله شد. شمش روی با 14 دلار افزایش 2260 دلار قیمت خورد. زغال‌سنگ بدون تغییر ۱۵۳ دلار معامله شد.