اقتصادبرخط: برگزاری اولین نمایشگاه بومی سازی قطعات،‌ تجهیزات و مواد

اقتصادبرخط: برگزاری اولین نمایشگاه بومی سازی قطعات،‌ تجهیزات و مواد : عنوان 
1398/06/10 : تاریخ انتشار
به گزارش اقتصاد برخط: علی محمدی مدیرعامل فولاد خوزستان ، ضمن تبریک هفته دولت به استاندار خوزستان و سایر دستگاه های اجرایی گفت: از مهم ترین دستاوردهای شرکت فولاد خوزستان در سال ۹۸ برگزاری اولین نمایشگاه بومی سازی قطعات،‌ تجهیزات و مواد بود، در این نمایشگاه از شرکت های قطعه ساز، دانش بنیان و مبتکرین عرصه فولاد دعوت بعمل آمد و ۶۵ شرکت داخلی حضور فعال داشتند. وی در ادامه اظهار داشت: این استقبال سازندگان و تولیدکنندگان داخلی، اشتغال پایدار و کارآفرینی را به همراه دارد؛ همچنین در این نمایشگاه بیست تفاهم نامه همکاری با تامین کنندگان به امضاء رسید. 🔸 محمدی تاکید کرد: راه اندازی خط تولید اسلب عریض از دیگر طرح های شرکت فولاد خوزستان است و هدف از راه اندازی آن تامین خوراک شرکت فولاد اکسین می باشد.