معدن24: افت 4 درصدی صادرات واحدهای بزرگ فولادی کشور تا پایان مردادماه

معدن24: افت 4 درصدی صادرات واحدهای بزرگ فولادی کشور تا پایان مردادماه : عنوان 
1398/06/25 : تاریخ انتشار
بررسی عملکرد پنج ماهه واحدهای بزرگ فولادی کشور از آغاز امسال تاکنون حاکی از صادرات دو میلیون و 904 هزار و 366 تنی این شرکت ها و کاهش چهار درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است. به گزارش سایت خبری- تحلیلی معدن 24، در این مدت، هرچند فولاد خوزستان با عملکرد 887 هزار و 543 تنی بیشترین صادرات را در بین شرکت های بزرگ فولادی کشور به خود اختصاص داد، اما در همسنجی با پارسال 20 درصد افت صادرات داشت. برپایه این آمارها، فولاد مبارکه در این رده بندی در مکان دوم قرار گرفت که 593 هزار و 74 تن صادرات داشت و در مقایسه با مدت مشابه پارسال افت یک درصدی ثبت کرد. ذوب آهن اصفهان نیز در پنج ماهه امسال 464 هزار و 340 تن صادرات داشت که ضمن قرار گرفتن در رتبه سوم عملکردی واحدهای بزرگ فولادی کشور، عملکردی مشابه پنج ماهه پارسال داشت. تا پایان مرداد ماه، فولاد هرمزگان با صادرات 308 هزار و 559 تنی اسلب (افت 17 درصدی)، فولاد آلیاژی ایران با صادرات 20 هزار و 554 تنی میلگرد (افت 36 درصدی)، فولاد خراسان با صادرات 92 هزار و 156 تنی بلوم (رشد 23 درصدی) و صادرات چهار هزار و 362 تنی میلگرد (افت 86 درصدی) و‌ فولاد کاوه جنوب با صادرات 370 هزار و 100 تنی بیلت (رشد 52 درصدی) و صادرات 44 هزار و 960 تنی آهن اسفنجی (رشد 12 درصدی) در همسنجی با پارسال ثبت کردند. ** رشد چشمگیر صادرات میلگرد در فولاد بناب همچنین، در مدت یاد شده فولاد بناب با صادرات 14 هزار و 253 تنی میلگرد (رشد چشمگیر 787 درصدی)‌ و صادرات 449 تنی سایر محصولات فولادی (رشد 373 درصدی) در مقایسه با پنج ماهه پارسال ثبت کرد. در پنج ماهه امسال چادرملو 104 هزار و 16 تن بیلت صادر کرد، اما فولاد اکسین در صادرات ورق عریض، فولاد آذربایجان در صادرات میلگرد و صبا فولاد در صادرات بریکت گرم توفیقی نیافتند و عدد صفر در مقابل صادرات این شرکت ها ثبت شد. برپایه این گزارش، در مرداد ماه امسال نیز شرکت های یاد شده در مجموع 633 هزار و 50 تن انواع محصولات فولادی صادر کردند که در مقایسه با مرداد ماه پارسال 37 درصد رشد داشت.