معدن24: بیش از 17.6 میلیون تن گندله در 5 ماهه امسال تولید شد/ بیشترین رشد تولید متعلق به فولاد خراسان

معدن24: بیش از 17.6 میلیون تن گندله در 5 ماهه امسال تولید شد/ بیشترین رشد تولید متعلق به فولاد خراسان : عنوان 
1398/06/26 : تاریخ انتشار
بررسی عملکرد شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی حاکی از تولید 17 میلیون و 640 هزار و 479 تن گندله از آغاز امسال تا پایان مردادماه و افت یک درصدی آن در همسنجی با پارسال است. به گزارش سایت خبری- تحلیلی معدن 24، بیشترین آمار تولید در این مدت متعلق به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با پنج میلیون و 36 هزار و 578 تن بود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال سه درصد افت داشت. در پنج ماهه امسال، فولاد مبارکه با تولید سه میلیون و 69 هزار و 48 تن گندله و افت پنج درصدی در همسنجی با پارسال، در مکان دوم تولید گندله سازان قرار گرفت. همچنین فولاد خوزستان با دو میلیون و 695 هزار و 994 تن تولید (افت 6 درصدی)، میدکو با دو میلیون و 410 هزار و 504 تن تولید (رشد 16 درصدی)، سنگ آهن چادرملو با یک میلیون و 742 هزار و 17 تن (رشد 25 درصدی) و اپال پارسیان سنگان با یک میلیون و 428 هزار و 159 تن تولید (افت 18 درصدی) در رتبه های سوم تا ششم تولید گندله قرار گرفتند. بیشترین رشد تولید گندله در مقایسه با پنج ماه نخست پارسال متعلق به فولاد خراسان با رشد 140 درصدی بود. این شرکت در مدت یاد شده 464 هزار و 536 تن تولید ثبت کرد. تا پایان مرداد ماه، فولاد سنگان خراسان 630 هزار و 385 تن و صبا نور 163 هزار و 258 تن گندله تولید کردند که در همسنجی با پارسال به ترتیب افت 36 درصدی و رشد 19 درصدی داشتند. آمارها همچنین حاکی از تولید سه میلیون و 201 هزار و 881 تن گندله در مردادماه امسال است که در مقایسه با مرداد 97 بدون تغییر بوده است.