معدن24: نیروگاه 160 مگاواتی سیرجان آماده افتتاح

معدن24: نیروگاه 160 مگاواتی سیرجان آماده افتتاح : عنوان 
1398/06/26 : تاریخ انتشار
نیروگاه 160 مگاواتی سیکل ترکیبی سیرجان به مرحله راه اندازی رسیده و در نوبت افتتاح قرار دارد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، واحد بخار شماره یک نیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان به ظرفیت تولید 160 مگاوات انرژی برق، آماده افتتاح است. این نیروگاه توسط شرکت گهر انرژی از شرکت های زیرمجموعه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و با سرمایه گذاری 152 میلیون دلاری راه اندازی شده است. میزان اشتغال مستقیم حاصل از راه اندازی واحد بخار شماره یک، 30 نفر است. همچنین با افتتاح این طرح 600 فرصت شغلی نیز به صورت غیر مستقیم ایجاد خواهد شد.