پایشگر: بیشترین تاثیر مثبت «فولاد»، «اخابر» و «ومعادن» بر شاخص امروز

پایشگر: بیشترین تاثیر مثبت «فولاد»، «اخابر» و «ومعادن» بر شاخص امروز : عنوان 
1398/07/07 : تاریخ انتشار
پایشگر-در معاملات امروز نماد‌های «فولاد»، «اخابر» و «ومعادن» به ترتیب با ۷۴۳، ۲۶۵ و ۲۴۳ واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل نماد‌های «شبندر»، «شپنا» و «شیراز» به ترتیب با ۱۱۰، ۸۰ و ۳۴ واحد کاهش بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را ثبت کردند. به گزارش پایگاه خبر تحلیلی پایشگر ، امروز، شاخص بورس تهران از کانال ۳۲۰ هزار واحد عبور کرد. شاخص هم وزن نیز با ۲۴۱۳ واحد افزایش به رقم ۹۳ هزار و ۹۶۴ واحد رسید. شاخص بازار اول به کانال ۲۳۲ هزار واحدی وارد شد و شاخص بازار دوم نیز عدد ۶۴۹ هزار و ۵۲۲ واحد را ثبت کرد. امروز آیفکس نیز عدد ۴۲۴۷ واحد را ثبت کرد. امروز با دست به دست شدن ۴ میلیارد و ۷۷۹ میلیون سهم و اوراق بهادار طی ۵۱۱ هزار نوبت داد و ستد، ارزش معاملات به بیش از ۲۲۲۰ میلیارد تومان رسید. در معاملات امروز نماد‌های «فولاد»، «اخابر» و «ومعادن» به ترتیب با ۷۴۳، ۲۶۵ و ۲۴۳ واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل نماد‌های «شبندر»، «شپنا» و «شیراز» به ترتیب با ۱۱۰، ۸۰ و ۳۴ واحد کاهش بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را ثبت کردند. همچنین امروز «وتجارت»، «خساپا» و «وبصادر» پربیننده‌ترین نماد‌های بورسی بودند. از سوی دیگر در پایان داد و ستد امروز بورس تهران، خودرو برترین گروه صنعت بود و فلزات اساسی و صنایع شیمیایی به ترتیب جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.