سایت طلا: رشد چشمگیر تولید فولاد ایران علی رغم تحریم های آمریکا

سایت طلا: رشد چشمگیر تولید فولاد ایران علی رغم تحریم های آمریکا : عنوان 
1398/07/08 : تاریخ انتشار
به گزارش اسکراپ رجیستر، انجمن جهانی فولاد اعلام کرد: تولید فولاد در ماه اوت 2019 میلادی به بیش از 156 میلیون تن رسیده است که نسبت به اوت 2018 میلادی 3.4 درصد رشد داشته است. این گزارش نشان می دهد کرد تولید فولاد ایران در 8 ماه نخست سال جاری میلادی با رشد 6.4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 17.188 میلیون تن رسیده است. تولید فولاد ایران که در 8 ماه نخست سال 2018 بالغ بر 16.153 میلیون تن گزارش شده بود. رشد 6.4 درصدی تولید فولاد ایران طی سال 2019 در حالی است که دولت آمریکا با خروج از توافق هسته ای تحریم ها بر اقتصاد ایران از جمله تحریم بر صنعت فولاد را بازگردانده است. این گزارش نشان می دهد تولید فولاد چین در ماه اوت با 9.3 درصد رشد نسبت به سال قبل به 87.3 میلیون تن رسیده است. تولید فولاد ژاپن نیز در این مدت با 7.8 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 8.1 میلیون تن رسیده است. در اتحادیه اروپا نیز تولید فولاد آلمان در این مدت به 3.3 میلیون تن رسیده که نسبت به سال گذشته 0.8 درصد رشد داشته است. تولید ایتالیا نیز با 26.7 درصد کاهش نسبت به سال قبل به کمتر از 0.9 میلیون تن رسیده است. تولید فرانسه نیز با 11.1 درصد افزایش به بیش از 1.1 میلیون تن رسیده است. آمریکا نیز در ماه اوت 7.5 میلیون تن فولاد تولید کرده است که نسبت به سال گذشته 0.3 درصد رشد داشته است. تولید برزیل نیز با 13.4 درصد کاهش نسبت به اوت سال قبل به 2.5 میلیون تن رسیده است. تولید ترکیه نیز با 12.4 درصد کاهش نسبت به اوت 2018 میلادی به کمتر از 2.6 میلیون تن رسیده است.