هرمزگان امروز: ظرفیت ۱۰ میلیون تن فولاد هرمزگان بررسی شد

هرمزگان امروز: ظرفیت ۱۰ میلیون تن فولاد هرمزگان بررسی شد : عنوان 
1398/07/10 : تاریخ انتشار
به گزارش هرمزگان امروز: در این نشست که فریدون همتی استاندار هرمزگان و خلیل قاسمی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان حضور داشتند به افزایش ظرفیت سایت انباشت و برداشت ۲۰ میلیون تن مواد معدنی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس پرداختند. پهنه های اکتشافی استان از موارد دیگر مطرح شده در این نشست بود. شایان ذکر است موانع و مشکلات ظرفیت ۱۰ میلیون تن فولاد استان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.