تیتر20: روابط عمومی فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان و فولاد هرمزگان برگزیده شدند

تیتر20: روابط عمومی فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان و فولاد هرمزگان برگزیده شدند : عنوان 
1398/07/14 : تاریخ انتشار
در جریان برگزاری هفتمین رویداد ملی حرفه‌ای‌گرایی در روابط عمومی، در این دوره پس از ارزیابی های صورت گرفته توسط اعضای شورای سیاست گذاری هفته روابط عمومی ایران و اعضای شورای سیاست گذاری هفتمین کنفرانس حرفه‌ای‌گرایی، مهندس فرزاد ارزانی مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان به عنوان مدیر نمونه انتخاب و از نگاه حمایتی و هوشمندانه وی به روابط عمومی تقدیر گردید. در این دوره از کنفرانس مذکور به روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، ذوب آهن اصفهان و فولاد هرمزگان لوح تقدیر به پاس توسعه دانش و جایگاه روابط عمومی اهدا شد.