شعارسال: خودروسازی چالش جدید صنعت فولاد آمریکا

شعارسال: خودروسازی چالش جدید صنعت فولاد آمریکا : عنوان 
1398/07/20 : تاریخ انتشار
کاهش تولید شرکت های خودروسازی آمریکا نگرانی های جدیدی را برای صنعت فولاد این کشور بوجود آورده است. شرکت های اصلی خودرو سازی آمریکا از جمله GM در ماه های اخیر میزان تولید خود را کاهش داده اند. با توجه به آنکه GM 5 درصد از فولاد تولید شده در آمریکا را مصرف می کند، کاهش تولید خودرو به معنای کاهش میزان تقاضا برای فولاد در این کشور است. این وضعیت در حالی است که در 12 ماه اخیر قیمت فولاد در آمریکا کاهش یافته و علاوه بر آن شاخص سهام شرکت های تولید کننده فولاد در آمریکا نیز به علت کاهش رقابت پذیری در این کشور روند نزولی به خود گرفته اند.