معدن24: قیمت های جدید سنگ آهن و فولاد در چین

معدن24: قیمت های جدید سنگ آهن و فولاد در چین : عنوان 
1398/09/04 : تاریخ انتشار
قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روز جمعه با 0.95 دلار افزایش 87.8 دلار معامله شد. به گزارش معدن ۲۴،قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با 0.95 دلار افزایش 87.8 دلار معامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵ درصد نیز با همین میزان افزایش 100.1 دلار معامله شد. شمش فولاد درچین با 1.91 دلار افزایش 490.99 دلار معامله شد. شمش روی با 13.5 دلار کاهش 2313 دلار قیمت خورد. زغال‌سنگ بدون تغییر 132.75 دلار معامله شد.