معدن24: ترجمان «رونق تولید» با ثبت رکورد بازاریابی و فروش در فولاد خراسان

معدن24: ترجمان «رونق تولید» با ثبت رکورد بازاریابی و فروش در فولاد خراسان : عنوان 
1398/09/04 : تاریخ انتشار
«مجتمع فولاد خراسان» با پشت سر نهادن رکورد قبلی فروشِ انواعِ محصولات خود، در مهرماه امسال موفق شد نصاب ماهانه جدیدی را در حوزه بازاریابی و فروش بزرگترین قطب صنعت و تولید شرق کشور ثبت کند. معاون بازاریابی و فروش «مجتمع فولاد خراسان» با بیان این که مجموع فروش ماهانه محصولات این شرکت در مهرماه امسال به تناژ 165هزار و 383 تن بالغ شد، افزود: مجموع فروش محصولات شرکت، شامل: آهن اسنفجی، شمش فولادی و مقاطع نوردی، 1165 تُن ارتقا را نسبت به رکورد قبلی، که با تناژ 164هزار و 218 تن در اسفندماه 1392 به ثبت رسیده بود، نشان می دهد. محمدحسن پارسا افزود: دستیابی به این رکورد، حاصل تلاش ارزنده همکاران ستادی، تامین و پشتیبانی و نیز تلاشگران حوزه تولید این مجموعه است که موفق شده اند با وجود چالش های ناشی از تحریم های زورگویانه، شعار «رونق تولید» را با واژه های همت و پشتکار ترجمه کنند. وی یادآور شد: امیدواریم که با بازاریابی هدفمند در بازارهای داخلی و پیگیری اهداف صادراتی «فولاد خراسان» و استمرار تولید با کیفیت محصولات شرکت، در کنار بهره گیری حداکثری از توان فکری، عملیاتی و توانمندی های موجود شاهد توفیقات ارزنده تری در مسیر تحقق برنامه های تولیدی، بازرگانی و صادراتی بزرگ ترین قطب صنعت شرق کشور باشیم. مدیر بازاریابی و فروش فولاد خراسان هم با اشاره به اهمیت دستیابی به این نصاب تازه، گفت: در پی خلق این رکورد، تحقق بودجه سالانه شرکت در پایان مهرماه به 102درصد رقم پیش بینی شده رسید و این موضوع با توجه به اهمیت تامین نقدینگی در فرایند تولید، ارزش ارتقای رکورد فروش را نشان می دهد. حسین بختیاری افزود: با وجود چالش های گوناگون، بدون شک تلاش همکاران در پشتیبانی و تامین مواد اولیه و استراتژیک، هم افزایی بسیار خوب ارکان مدیریتی و عملیاتی مجموعه در تداوم کار گروهی و نیز کیفیت بالای محصولات تولیدی مجتمع در خلق این کامیابی اثرگذار بوده است