رسالت: مدال حمايت از توليدات داخلي بر سينه فولاد مبارکه

رسالت: مدال حمايت از توليدات داخلي بر سينه فولاد مبارکه : عنوان 
1398/09/06 : تاریخ انتشار
خداداد غريبپور در جريان افتتاح پنجمين همايش و نمايشگاه صنعت ديرگداز و پس از بازديد از غرفه فولاد مبارکه، ضمن تقدير و تشکر از تلاش اين شرکت در بومي سازي صنعت نسوز، از فولاد مبارکه به عنوان برترين شرکت در زمينه استفاده و عرضه توليدات داخلي در شرايط جنگ اقتصادي نام برد و تصريح کرد: در اين ماراتن اقتصادي، شرکت فولادمبارکه عملکرد بسيار خوبي داشته و بخش اعظمي از بي‌نيازي کشور از محصولات زنجيره فولاد مديون تلاش و تخصص فولاد مبارکه است. ايشان طي سخناني در مراسم افتتاحيه اين همايش گفت: نکته مهم اين است که صنعت نسوز صددرصد خصوصي است و اين ويژگي بي‌نظير اين صنعت است. غريبپور تأکيد کرد: ما به دنبال تأمين مواد اوليه با اکتشافات جديد در زمينه معادن دولوميت و... هستيم. وي يادآور شد: ۵۰۰ هزار تن از ظرفيت ۷۰۰ هزار تني اين صنعت فعال است و اميدواريم با تأمين مواد اوليه، اين صنعت با ظرفيت بيشتري کار کند و سرمايه‌گذاري‌هاي صورت‌گرفته، وارد مدار توليد شود. رئيس هيئت عامل ايميدرو با تأکيد بر تمرکز ايميدرو بر حمايت از بخش خصوصي، اظهار داشت: ۱۸ طرح تحقيقاتي نيازمحور با همکاري دانشگاه‌ها، جهاد دانشگاهي و مراکز علمي در حال اجراست.شايان ذکر است اين همايش و نمايشگاه با حضور بيش از ۵۰ شرکت داخلي و خارجي از ۲۹ مهرماه تا اول آبان ماه در هتل المپيک تهران برپا و طي آن ۳۵ مقاله علمي و ۱۵ سخنراني مهم ارائه شد.