اقتصادبازار: نوسازی کورۀ گندله‌سازی بدون حضور کارشناسان خارجی

اقتصادبازار: نوسازی کورۀ گندله‌سازی بدون حضور کارشناسان خارجی : عنوان 
1398/09/12 : تاریخ انتشار
رئیس واحد نسوز سایر نواحی گفت: کارشناسان تعمیرات نسوز شرکت فولاد مبارکه با همکاری بخش‌های تولید و تعمیرات واحد گندله‌سازی و شرکت‌های داخلی توانستنـد ساختار نسوزکورۀ گندله‌سازی را که 25 سال از عمر بهره‌برداری آن می‌گذشت، نوسازی کنند. محسن زمانی با تأکید بر اهمیت تداوم تولید گفت: با توجه به این‌که این کوره 25 سال بدون وقفه در مدار تولید قرار داشت، ساختار نسوزهای کورۀ مذکور در برخی نقاط حساس ازجمله نسوزهای سقف و دیوارۀ فایرینگ میب اید نیاز به تعمیر اساسی داشت.