فلزات آنلاین: تولید فولاد جهان در اکتبر، 2.8 درصد کاهش داشت

فلزات آنلاین: تولید فولاد جهان در اکتبر، 2.8 درصد کاهش داشت : عنوان 
1398/09/19 : تاریخ انتشار
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از MINING.COM، انجمن جهانی 50 ساله فولاد برآورد کرده است که تولید فولاد خام چین که بیش از نیمی از تولید جهانی را به خود اختصاص می‌دهد در ماه اکتبر سال جاری نسبت به اکتبر سال گذشته 0.6 درصد کاهش داشته است. دلیل اصلی این افت تولید، کاهش ظرفیت برای جشن هفتادمین سالگرد این کشور عنوان شده است. همچنین، کشور چین هر سال در فصل زمستان تا ماه مارس تولید را کاهش می‌دهد، اما با افزایش تولید در ماه‌های قبل تولید فولاد خام از ابتدای سال 746 میلیون تن شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 7.6 درصدی دارد. تولید آمریکا نیز در ماه اکتبر با دو درصد کاهش نسبت به اکتبر سال گذشته به 7.4 درصد رسید. با در نظر گرفتن از بین رفتن تاثیر اقدامات ضد دامپینگ علیه چین و افت 40 درصدی قیمت فولاد در سال گذشته، این میزان از افت تولید نسبتا کم بوده است. آمریکا همچنین برای واردات فولاد از اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک تعرفه 25 درصدی دارد. تولید اروپا کاهش چشم‌گیر 8.7 درصدی داشت. واردات مازاد تولید سایر مناطق به این منطقه باعث کاهش سوددهی فولادسازان این قاره شده است که برخلاف آمریکا اقدامات ضد دامپینگ انجام نداده است. تولید فولاد خام اتحادیه اروپا از ابتدای سال جاری 122 میلیون تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3.6 درصد کاهش داشت. تولید فولاد هند نیز در ماه اکتبر به عنوان سومین تولیدکننده بزرگ دنیا که در سال گذشته این جایگاه را از ژاپن گرفت، با افت 3.4 درصدی به 9.1 میلیون تن رسید؛ همچنین تولید این کشور از ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با سه درصد کاهش به 84.2 میلیون تن رسید. تولید ژاپن در ماه اکتبر افت پنج درصدی داشت که بخشی از آن به دلیل طوفان بود. تولید این کشور از ابتدای سال 75.6 میلیون تن بود که نسبت به همین مدت در سال گذشته افت 3.9 درصدی تجربه کرد.