هرمزگان امروز: سه طرح صنعتی شاخص اقتصاد مقاومتی در استان هرمزگان

هرمزگان امروز: سه طرح صنعتی شاخص اقتصاد مقاومتی در استان هرمزگان : عنوان 
1398/09/19 : تاریخ انتشار
به گزارش هرمزگان امروز: در حاشیه بازدید معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از طرح ها مستقر در بندرعباس ، زینب رضایی گفت: هدف از این بازدیدها، بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف و همچنین مشکلات و موانع فرآوری این گونه طرح ها و تلاش در جهت رفع موانع طرحهاست. وی بیان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان از طرحهای تولیدی مشکل دار متناسب با طرح و نیاز استان حمایت می کند. شایان ذکر است: شرکت گندله سازی مادکوش با ظرفیت ۵/۲ میلیون تن در فاز یک با پیشرفت ۹۷ درصد در مرحله تست سرد تجهیزات است و شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با ظرفیت ۲/۱ فولاد در فاز دو با پیشرفت ۷۸ درصدی در مرحله اجرا قرار گرفته است.