معدن24: قیمت خیره کننده سنگ آهن ۶۵ درصد در چین

معدن24: قیمت خیره کننده سنگ آهن ۶۵ درصد در چین : عنوان 
1398/09/19 : تاریخ انتشار
قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روز شنبه با ۴.۹۵ دلار افزایش ۹۴.۳۵ دلار معامله شد. به گزارش معدن ۲۴،قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با ۴.۹۵ دلار افزایش ۹۴.۳۵ دلار معامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵ درصد نیز با همین میزان افزایش ۱۰۵.۸۵ دلار معامله شد. شمش فولاد درچین با ۰.۵۹ دلار کاهش 489.32 دلار معامله شد. شمش روی با ۱۵ دلار کاهش ۲۲۳۲ دلار قیمت خورد. زغال‌سنگ با ۰.۲۵ دلار افزایش ۱۳۵.۲۵ دلار معامله شد.