معدن24: انتقال سریع رشد قیمت جهانی فولاد به بازار داخل

معدن24: انتقال سریع رشد قیمت جهانی فولاد به بازار داخل : عنوان 
1398/09/23 : تاریخ انتشار
در بازار جهانی قیمت شمش جهش قابل ملاحظه ای داشته است به طوریکه قیمت آن به قیمت 6 الی 7 ماه پیش در حال بازگشت است. از طرفی نرخ ارز در بازار داخل نیز با افرایش همراه بوده است. نرخ داخلی شمش در بازار داخلی و در آبان ماه حدود 3500 تومان به ازای هر کیلو بوده است. آخرین قیمت های بورس کالا نیز برابر با 4150 تومان( حدود 18درصد رشد) می باشند. در واقع رشد قیمتی شمش داخلی بیشتر از رشد قیمت شمش صادراتی است. در تصویر بالا صرفا مقادیر فروش شمش داخلی و صادراتی را نشان می دهد که درصد فروش داخلی در ارفع بیشتر می باشد. انتظار بر این است که طرح های کاوه به بهره برداری برسد. برای فخوز لازم به ذکر است که حدود 30درصد فروش شرکت اسلب می باشد که عمدتا در بازار داخل به فروش می رسد. انتظار بر این است که فروش های ماهانه تاانتهای سال بهتر شوند. با در نظر گرفتن سود سال آینده، جذاب می شوند.