عصراقتصاد: در بومی‌سازی نیاز به انسجام داریم

عصراقتصاد: در بومی‌سازی نیاز به انسجام داریم : عنوان 
1398/09/24 : تاریخ انتشار
مدیرعامل شرکت مجتمع فولاد خراسان گفت: در مسیر بومی‌سازی انسجام لازم در صنعت فولاد وجود ندارد و باید حداقل مجموعه‌های بزرگ کشور این انسجام را با با یکدیگر ایجاد کنند. به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» کسری غفوری ضمن اشاره به لزوم تسهیل تولید فولاد و حمایت دولت از صنعت فولاد اظهار داشت: به نظر می‌رسد برای اینکه از مشکلات کنونی صنعت فولاد کشور کاسته شود، باید تصدی‌گری را از این ساختار و صنعت بزرگ کنار زد.وی در این مورد افزود: دولت باید از صنعت فولاد حمایت کند تا بتوانیم به قیمت واحدی برسیم. مشکلاتی مانند بروکراسی اداری و کمیسیون‌های معاملات باید از میان برداشته شوند تا باعث فرصت‌سوزی و تلف شدن زمان نشوند؛ برای اینکه این اتفاق رخ دهد نیاز است که حمایت دولت در کنار مجتمع های فولادی باشد.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، دکتر غفوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن اشاره به سابقه طولانی بومی‌سازی در شرکت مجتمع فولاد خراسان، تصریح کرد: بومی‌سازی در صنعت فولاد ایران وجود دارد ولی غالبا انسجامی در این حوزه وجود نداشته است. به همین دلیل نیاز است که حداقل مجموعه‌های بزرگ کشور این انسجام را با یکدیگر ایجاد کنند زیرا ظرفیت چنین اقداماتی وجود دارد و باید از آن حمایت شود.