صداوسیما: صدور ۱۲ هزار تن تولیدات فولادی از اسفراین

صداوسیما: صدور ۱۲ هزار تن تولیدات فولادی از اسفراین : عنوان 
1398/09/26 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان شمالی، معاون بازرگاني مجتمع صنعتي فولاد اسفراين گفت: ۱۲ هزار تن توليدات فولادي اين مجتمع صنعتي از ابتداي امسال به کشورهاي آسيايي و اروپايي صادر شد. حسن اسماعيلي، برنامه هدف‌گذاري شده اين شرکت را صدور ۲۵ هزار تن محصول عنوان کرد و افزود: پنج هزار تن از اين محصولات تاکنون به روسيه صادر شد و بقيه نيز به کشورهاي ترکيه و اعضاي اتحاديه اروپا ارسال شد. وي با بيان اينکه کيفيت و فناوري به کار رفته در محصولات مجتمع فولاد اسفراين سبب استمرار خريد مشتريان قديمي و جذب مشتريان جديد شد، گفت: به طور قطعي ماهانه هزار و ۵۰۰ تن از توليدات مجتمع صنعتي فولاد اسفراين صادر مي شود.