امیدخوزستان: مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، مدیر برگزیده جهادی کشور در سال ۹۸ شد

امیدخوزستان: مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، مدیر برگزیده جهادی کشور در سال ۹۸ شد : عنوان 
1398/09/27 : تاریخ انتشار
امید خوزستان: علی محمدی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان به عنوان مدیر برگزیده جهادی کشور، نشان افتخار و لوح سپاس خود را از رضا رحمانی وزیر صمت و سایر مسئولان کشوری دریافت نمود. ۲۶ آذرماه ۹۸، تهران، سالن همایش های بین المللی صدا و سیما، این گزارش تکمیل خواهد شد