اقتصادبازار: طرح نورد گرم2 نیاز اساسی فولاد کشور است

اقتصادبازار: طرح نورد گرم2 نیاز اساسی فولاد کشور است : عنوان 
1398/10/03 : تاریخ انتشار
وی در پاسخ به این سئوال که طرح نورد گرم2 فولاد مبارکه از چه زمان وارد فاز احداث می‌شود گفت: قدر مسلم آن است که ایمیدرو از اجرای این طرح که از نیاز های اساسی صنعت فولاد کشور است حمایت می نماید و در حال حاضر هم مجوز آن صادر شده است و در حال گذراندن مراحل تشریفاتی و قانونی است. و انشاء الله در زمان خود با برنامه‌ریزی‌هایی که مدیریت فولاد مبارکه تدارک دیده است وارد فاز اجرا خواهد شد. دکتر غریب پور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر در فولاد مبارکه با انباشت انبوهی از تختال های آماده برای نورد هستیم این در حالی است که خط نورد فعلی این شرکت چه به لحاظ کمیت و چه از نظر کیفیت جوابگو نیست. بنابراین با احداث و راه اندازی این خط نیاز صنایع پائین دست تامین و ارزش افزوده قابل توجهی برای کشور ایجاد می شود. رئیس هیئت عامل ایمیدرو اظهار داشت: فولاد مبارکه در توسعه های خود برنامه‌های بلند مدتی در نظر دارد که اجرای این توسعه ها در آینده فولاد مبارکه را به شرکتی به مراتب سودمند تر و اثربخش تر تبدیل خواهد کرد.