اقتصادبازار: فولاد مبارکه دستاورد نظام اسلامی است

اقتصادبازار: فولاد مبارکه دستاورد نظام اسلامی است : عنوان 
1398/10/03 : تاریخ انتشار
مدیــــــرکل دیوان محاسبات استان اصفهان، ضمن بازدید از فولاد مبارکه گفت: تولید کمی و کیفی مناسب، روند رو به رشد، خودکفایی و کمک به رفع نیازهای کشور در این شرایط جنگ اقتصادی و تحریم، توسط مدیران و کارکنان فولاد مبارکه جای خدا قوت دارد. هزاد فلاطون‌زاده گفت: این شرکت یکی از مهم‌ترین صنایع کشور است و ما امروز در بازدید از خطوط تولید آن به همت و تلاش کارکنان و اقتدار ایران اسلامی بیش‌ازپیش افتخار کردیم.