اکوفارس: پیش بینی صادرات ۱۱ میلیون تن فولاد از کشور در سال جاری

اکوفارس: پیش بینی صادرات ۱۱ میلیون تن فولاد از کشور در سال جاری : عنوان 
1398/10/07 : تاریخ انتشار
به گزارش اکوفارس، جعفر سرقینی با بیان این که سه تا چهار سال گذشته همیشه رشد تولید فولاد در ایران بیشتر از رشد متوسط جهانی بوده است افزود: این نشان می دهد صنعت فولاد ایران با سرعت رو به جلو می رود. وی همچنین اظهارداشت: تمامی این تلاش ها برای این است که بتوان در افق چشم انداز 20 ساله به ظرفیت تولید 55 میلیون تن فولاد رسید. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح های بسیاری طی این شش سال در کشور راه افتاد و امروز 35 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد در مملکت وجود دارد. وی افزود: جدا از این ظرفیت 10 میلیون تن واحد فولاد سازی بالای 50 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا و 10 میلیون تن دیگر هم طرح برای این منظور تعریف شده است. سرقینی اظهارداشت: معنا و مفهوم این حرف این است که به ظرفیت مورد پیش بینی در افق چشم انداز یعنی تولید 55 میلیون تن فولاد خواهیم رسید. وی در ادامه با اشاره به این جمله که سال گذشته 8,5 میلیون تن فولاد از کشور صادر شده است، گفت: امسال صادرات فولاد از مرز 11 میلیون تن عبور خواهد کرد یعنی در مقایسه با سال گذشته 30 درصد رشد خواهیم داشت. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این ممکن نبوده مگر با تلاش کارخانجات فولاد سازی، دسترسی به منابع انرژی ارزان قیمت، سنگ آهن و دیگر مواد اولیه و از همه مهمتر سیاست های که دولت و وزارت صمت در این زمینه اعمال کرده است. وی اظهارداشت: سنگ آهن ایران در گذشته یعنی هرساله بین 23 تا 25 میلیون تن بصورت خام از کشور صادر می شد و امروز همه این صادرات خام به سمت صادرات محصول با ارزش افزوده بالا هدایت شده است. سرقینی در ادامه یادآور شد: امسال صادرات سنگ خام به بیش از پنج میلیون تن نخواهد رسید و بقیه در داخل تبدیل به فولاد و سپس صادر خواهد شد.