آرمان اقتصادی: روش تعیین قیمت پایه فولاد تغییر نمی‌کند

آرمان اقتصادی: روش تعیین قیمت پایه فولاد تغییر نمی‌کند : عنوان 
1398/10/08 : تاریخ انتشار
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: این وزارتخانه هیچگونه برنامه ای برای تغییر روش تعیین قیمت پایه فولاد و سایر فلزات را در دستور کار ندارد و همان فرمول قبلی پا برجا خواهد بود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جعفر سرقینی گفت: رویه وزات صمت در خصوص قیمت پایه فولاد، پایدار است و قطع یقین هیچ افزایش قیمت پایه‌ای در خصوص فولاد و سایر فلزات در اعلام به بورس کالا نخواهیم داشت. وی تصریح کرد: برخی موارد مطرح شده پیرامون این موضوع مورد تأیید این وزارتخانه نبوده و تصمیمات اعلام شده صرفاً نظر اولیه کارشناسی بوده است که در شرایط حاضر اجرایی نیست. معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: شرایط حاکم بر بازار فولاد و سایر فلزات هم اکنون تعادلی است و اتخاذ هر تصمیمی که به تغییر این وضعیت بینجامد مورد تأیید معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست.