کالا خبر: تولید فولاد چین به مرز یک میلیارد تن رسید

کالا خبر: تولید فولاد چین به مرز یک میلیارد تن رسید : عنوان 
1398/10/28 : تاریخ انتشار
«کالاخبر» به نقل از ایمیدرو، تولید فولاد چین طی سال ۲۰۱۹ میلادی به ۹۹۶ میلیون و ۳۴۰ هزار تن رسید که حاکی از رشد ۸.۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸ میلادی است. این در حالی است که میزان تولید این محصول طی سال ۲۰۱۸ میلادی نسبت به سال پیش از آن رشد ۶.۶ درصدی را به ثبت رساند. همچنین طی سال ۲۰۱۹ میلادی تولید آهن اسفنجی در چین با رشد ۵.۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸ میلادی به ۸۰۹ میلیون و ۳۷۰ هزار تن رسید. پیش از این، میزان تولید آهن اسنفجی در سال ۲۰۱۸ میلادی رشد سالانه ۳ درصد را به ثبت رسانده بود. تولید فولاد خام چین طی دسامبر ۲۰۱۹ میلادی با ۱۱.۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن به ۸۴ میلیون و ۲۷۰هزار تن رسید. همچنین میزان تولید آهن اسفنجی طی مدت یاد شده به ۶۷ میلیون و ۶۰ هزار تن رسید که حاکی از رشد ۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸ میلادی است.تولید این محصولات طی ماه دسامبر گذشته نسبت به نوامبر ۲۰۱۹ میلادی نیز به ترتیب رشد ۱.۶ درصدی و ۰.۲ درصدی را نشان دادند. پیش بینی می شود میزان تولید فولاد چین طی سال ۲۰۲۰ میلادی با رشد ۲ درصدی به یک میلیارد و ۱۶میلیون تن افزایش یابد. میزان تولید آهن اسفنجی نیز تا پایان سال جاری میلادی به ۸۲۳ میلیون تن می رسدکه حاکی از رشد ۱.۷ درصدی خواهد بود. افزایش ظرفیت تولید در سال ۲۰۱۹ ظرفیت تولید فولاد چین طی سال ۲۰۱۹ میلادی با ۴۲ میلیون تن افزایش نسبت به سال ۲۰۱۸ میلادی به یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون تن رسید. این در حالی است که میزان ظرفیت تولید آهن اسفنجی چین طی سال گذشته میلادی با ۲۴ میلیون تن افزایش نسبت به سال پیش از آن به یک میلیارد و ۱۰میلیون تن افزایش یافت. با این وجود،انجمن آهن و فولاد چین(CISA) در جدیدترین گزارش خود از ممنوعیت ایجاد ظرفیت های جدید در صنعت فولاد این کشور طی سال ۲۰۲۰ میلادی خبر داد.