کالاخبر: کاهش صادرات فولاد روسیه

کالاخبر: کاهش صادرات فولاد روسیه : عنوان 
1398/11/07 : تاریخ انتشار
به گزارش «کالاخبر»؛برآوردها حاکی از آن است که صادرات فولاد روسیه ۱۶.۵ درصد افت سالانه داشته و فروش بازار داخلی تنها ۳ درصد رشد داشته و بخش کمی از این کاهش صادرات را جبران کرده است. از طرفی کارشناسان معتقدند برای سال ۲۰۲۰ نیز نمی توان امیدی به بهبود صادرات فولاد این کشور داشت. بین سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ صادرات سالانه فولاد نیمه تمام و محصولات فولادی روسیه به طور میانگین ۳۱.۹ میلیون تن بوده که ۱۹ درصد نسبت به میانگین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ که ۲۶.۸۳ میلیون تن در سال بود افزایش داشت