فلزات آنلاین: آغاز عملیات احداث دیوار حائل 1100 متری در فولاد میانه

فلزات آنلاین: آغاز عملیات احداث دیوار حائل 1100 متری در فولاد میانه : عنوان 
1399/01/30 : تاریخ انتشار
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، مجتمع فولاد میانه در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی و پایش و بهبود مستمر وضعیت شاخص‌های زیست‌محیطی و به منظور ممانعت از انتشار آلودگی‌های ناشی از فعالیت کارخانه، در نخستین گام از عملیات احداث دیوار حائل یک هزار و 100 متری، اقدام به تامین و نصب دیوار حائل به طول 120 متر و ارتفاع 3.5 متر با هزینه کرد مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال کرده است. با این اقدام علاوه بر ایجاد یک مانع فیزیکی بین کارخانه و محوطه اطراف آن، از انتشار آلاینده‌های ناشی از فعالیت‌های داخل کارخانه به محیط اطراف، جلوگیری می‌شود. با توجه به الزامات قانونی، تعهدات زیست‌محیطی، فرصت‌ها و چالش‌های زیست‌محیطی مجتمع از یک سو و از سوی دیگر اهمیت فراوان حفظ و ارتقای سلامت نیروی انسانی و ساکنان اطراف کارخانه، مجتمع فولاد میانه همچنان به اقدامات خود در زمینه بهبود عملکرد زیست‌محیطی از جمله انجام مطالعات گونه‌شناسی و احداث فضای سبز، احداث سوله آهن اسفنجی و ایجاد تصفیه خانه فاضلاب صنعتی ادامه خواهد داد.