خبرنگاران جوان: بسیج ملی فولادی ها در دستیابی به رکورد تولید ذوب در فروردین

خبرنگاران جوان: بسیج ملی فولادی ها در دستیابی به رکورد تولید ذوب در فروردین : عنوان 
1399/02/01 : تاریخ انتشار
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،غلامرضا سلیمی مدیر ناحیه فولاد سازی و ریخته گری شرکت فولاد مبارکه اصفهان گفت: با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و ایمنی، فولاد مردان این شرکت صنعتی بزرگ موفق به کسب این افتخار شدندو با ثبت این رکورد تناژ تولید فولاد مذاب در ۲۴ ساعت به حدود ۲۳ هزار و ۱۰۰ تن رسید. غلامرضا سلیمی با قدردانی از تلاش بی‌وقفۀ صنعتگران در ناحیۀ فولادسازی و دیگر نواحی پشتیبان افزود: رکورد قبلی این ناحیه شامل ۱۲۹ ذوب با تناژ ۲۳ هزار و ۶۳ تن مربوط به ۱۸ اسفند پارسال است. ایرج مختارپور مدیر مرکز نسوز این شرکت فولادی بزرگ هم گفت: شرکت فولاد مبارکه نخستین گام خود را در آغاز سال جهش تولید به گونه‌ای برداشت که موفق به کسب رکورد روزانۀ ۱۳۰ ذوب در ناحیۀ فولادسازی شد. واحد تعمیرات نسوز وظیفۀ تأمین و اجرای عملیات نسوزکاری و بازرسی تجهیزات مطابق با گردشکار‌ها و دستورالعمل‌های کاری بر عهده دارد و سرویس‌دهی ایمن و بدون وقفه به خط تولید را به‌گونه‌ای انجام داد تا این نتیجۀ درخشان به دست آمد. امیرحسین مرادی رئیس کوره‌های قوس الکتریکی شرکت فولاد مبارکه هم کوره‌های قوس الکتریکی را نیروی محرک تولید در ناحیۀ فولادسازی و ریخته‌گری مداوم فولاد مبارکه دانست و گفت: دست‌یابی به رکورد ۱۳۰ ذوب برگ زرینی بر افتخارات ناحیۀ فولادسازی است و تخلیۀ ۶۸ ذوب در طول ۱۲ ساعت حاکی از اراده و همت والای کارکنان سازمان است که در هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهند چرخ تولید از حرکت بازایستد. شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین تولید کننده فولاد کشور به میزان تامین ۷۰ درصد از محصولات فولادی در کشور است.