فصل اقتصاد: میزان مصرف فولاد به 24.5 میلیون تن رسید

فصل اقتصاد: میزان مصرف فولاد به 24.5 میلیون تن رسید : عنوان 
1399/02/03 : تاریخ انتشار
فصل اقتصاد - بررسی آمار مصرف ظاهری فولادی در دوره 11 ماهه 98 رقم 24 میلیون و 507 هزار تن را نشان می‌دهد که نسبت به دوره مشابه در سال 97 افزایش سه درصدی دارد. بررسی جداول آماری انجمن تولید کنندگان فولاد ایران نشان می دهد، میزان مصرف ظاهری فولاد در دوره 11 ماهه سال 97 به رقم 23 میلیون و 796 هزار تن رسیده است. میزان مصرف ظاهری شمش فولادی در دوره مزبور با رشد دو درصدی در مقایسه با 11 ماهه 97 رقم 18 میلیون و 589 هزار تن را ثبت کرد؛ میزان قبلی 18 میلیون و 240 هزار تن بود. ایران اکنون در جمع 67 کشور شاخص تولید کننده فولاد جهان رتبه دهم را کسب کرده، اما آمار مصرف سرانه فولاد کشور که در اوایل دهه 90 بیش از 200 کیلو گرم بود، در سال های اخیر با روند نزولی به کمتر از 150 کیلو گرم رسیده است. همچنین در زمینه مصرف ظاهری تولیدات فولادی (مقاطع تخت و طویل) 11 ماهه سال گذشته افت سه درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال ماقبل ثبت کرد، درحالی که در 11 ماهه 97 تولیدات فولادی به رقم 14 میلیون و 342 هزار تن ثبت شده بود، اما سال گذشته به سطح 13 میلیون و 941 هزار تن کاهش یافت. بیشترین رشد مصرف ظاهری در 11 ماهه سال گذشته نسبت به دوره مشابه در سال 97 در بخش مقاطع تخت مربوط به ورق پوشش‌دار با 19 درصد افزایش و رقم یک میلیون و 593 هزار تن بود، ضمن اینکه ورق گرم با هفت میلیون و 94 هزار تن بالاترین آمار مصرف طاهری را در این دوره نشان داد. علاوه بر این در بخش مقاطع طویل فولادی بیشترین افزایش مصرف ظاهری مربوط به تیرآهن با رشد 14 درصدی و رقم 864 هزار تن بود؛ ضمن اینکه میلگرد در این بخش بالاترین میزان مصرف ظاهری را با رقم پنج میلیون و 406 هزار تن به خود اختصاص داد. به گزارش فصل اقتصاد، وزارت صنعت، به تازگی آمار داد که میزان تولید شمش فولادی به بیش از 28 میلیون تن رسیده است.