ایلنا: تولید فولاد ایران به بیش از ۲۷ میلیون تن رسید

ایلنا: تولید فولاد ایران به بیش از ۲۷ میلیون تن رسید : عنوان 
1399/02/03 : تاریخ انتشار
/ رشد ۱۰ درصدی تولید فولاد میانی و رشد ۶ درصدی تولید محصولات فولادی در سال به گزارش ایلنا،‌ تولید آهن اسفنجی در سال ۹۸، ۲۷.۹ میلیون تن بوده است. رشد تولید آهن اسفنجی در سال ۹۸، تنها ۶ درصد بوده (که این رشد کمتر از رشد ۱۰ درصدی تولید فولاد میانی است) و این امر باعث شده تا در مجموع، میزان تولید آهن اسفنجی در سال ۹۸، تنها ۶۶۷ هزار تن بیش از تولید فولاد میانی باشد. به همین دلیل در زنجیره فولاد، عدم توازن وجود داشته و این موضوع باعث کمبود آهن اسفنجی در سال ۹۸ شد.