قافلان: پیام تبریک و تشکر مهندس ناجی مدیر مجتمع فولاد میانه در پی کسب رکورد تولید ماهیانه

قافلان: پیام تبریک و تشکر مهندس ناجی مدیر مجتمع فولاد میانه در پی کسب رکورد تولید ماهیانه : عنوان 
1399/02/03 : تاریخ انتشار
اکنون که به لطف و عنایت پروردگار و در سایه همت، تلاش و همدلی تک تک کارکنان و پیرو کسب رکورد های ساعتی و روزانه تولید در فروردین ماه، با تولید ۷۲۱۳۷ تن موفق به کسب تولید ماهانه کشور نائل شدیم برخود واجب می دانم مراتب سپاس و قدرشناسی خود را از کلیه همکاران و پیمان کاران عزیز اعلام نمایم. امید است در پرتو عنایت حق تعالی و تلاش کلیه همکاران، روند تولید در مجتمع فولاد میانه تداوم یافته و در سال جهش تولید، موفقیت های دیگری برای این مجتمع محقق گردد.