کالاخبر: تقاضای فولاد هند کاهش می یابد

کالاخبر: تقاضای فولاد هند کاهش می یابد : عنوان 
1399/02/03 : تاریخ انتشار
پیش بینی شده تقاضای فولاد هند در سال جاری میلادی به کمترین سطح دو سال اخیر برسد که به دلیل کاهش فعالیت پروژه های ساختمانی و همچنین بخش های خودروسازی و تولید خطوط ریلی است که به دلیل قرنطینه و محدودیت های ناشی از شیوع کرونا در هند رخ داده است. به گزارش «کالاخبر»،طبق برآورد ها امسال تقاضای فولاد در هند ۷.۷ درصد کاهش خواهد یافت و با چالش های زیادی روبروست. این در حالیست که در فوریه پیش بینی شده بود تقاضای فولاد هند در سال ۲۰۲۰ ، ۵.۱ درصد بهبود یافته و ۱۰۶.۷ میلیون تن خواهد شد ولی حال به ۹۳.۷ میلیون تن تغییر یافته است.